Změna bydlení

Celý problém spočívá v tom, že zaměstnavatelé sice volají po flexibilní pracovní síle, která by se stěhovala podle potřeb boháčů a zaměstnavatelů vždy tam, kde jim se to hodí, ale na druhé straně nejsou vytvořeny ani ty nejzákladnější podmínky pro to, aby se tyto pracovní síly mohly reálně a bez problémů přesouvat. Nejsou levné byty, nejsou kapacity škol, školek, kulturních zařízení, samotné náklady stěhování jsou natolik velké, že zatěžují stěhující se někdy zcela neúnosně. Navíc často jeden z rodiny sice práci má, el další členové rodiny v novém místě mají problém práci sehnat. Určité řešení a zjednodušení podobných problémů představují právě mobilní domy .

Jiné využití

Velkou výhodou však není jen možnost přestěhovat vlastní rodinné zázemí z místa na místo. Výhodné je využití těchto zařízení všude tam, kde není možno běžným způsobem stavět a přesto, tam potřebujeme nějaké jednoznačné a komfortní zázemí.