Minijeřáb jako nezbytnost

Některé stavební firmy mají takové reference, že patří k těm nejvíce využívaným a není pro ně problém vyhrávat výběrová řízení, protože poskytují služby, které jsou vyhovující pro obě strany, jak pro objednavatele, tak pro dodavatele. Garantují dodržení termínů, v němž mají zahrnuto i nepříznivé počasí. Takové stavební firmy mají opravdu velké štěstí. Ale hlavně staví na základech důvěry, spolehlivosti a kvalitně odvedené práce. Jejich technické zázemí a lidské zdroje jsou tudíž v neustálém koloběhu. Při několika rozestavěných stavbách je velmi důležité mít dobře sestavený postup prací. Takovým firmám se vyplatí vlastnit minijeřáb.

Využití je prosté

Přesuny těžké techniky z jedné stavby na druhou, kde se musí zároveň sledovat termíny, aby stavební práce probíhaly hladce a plynule, patří do běžné praxe. Po přesunu této techniky nastoupí technika, která provede dokončovací práce, aby ta těžká už mohla pracovat jinde. Proto se vyplatí vlastnit oba typy. Námi nabízený stroj, který pracuje ve středních výškách obratně a jednoduše, je vhodným protipólem ke stroji, který už vykonává práci na jiném pracovišti.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.